Zdravá školkaNaše dvoutřídní mateřská škola je situována do klidné vilové čtvrti na okraji města Oder. Je umístěna v rekonstruované jednopodlažní vile u klidné silnice, obklopené parkově upravenou zahradou. Zahrada je celoročně užívána k pobytu venku a při vhodném počasí jsou do ní přenášeny všechna činnosti. Členitý zahradní terén vybízí děti k rozvoji různých námětových, tvořivých i pohybových her, hřiště láká ke sportovním hrám. Dvě zahradní chatky a zahradní ranč skýtají podmínky pro skupinové i individuální hry. Zahradu doplňují tři pískoviště, zahradní dětské brouzdaliště, obnovená dřevěná překážková dráha, skluzavka, dřevěné hasičské auto, pružinová hopsala, dokončená stavba dřevěné hradní tvrze na kopci. K úschově hraček a pomůcek slouží zahradní domek, ve kterém je i sociální zařízení pro děti. Odemknutím zahradní branky se děti dostávají na louku, k lesu, potůčku, k jeskyni i na skálu. Rekonstruovaná budova MŠ plně odpovídá požadavkům moderní předškolní výchovy. V přízemí jsou šatny, sborovna, sociální zařízení, výdejna stravy a poněkud menší prostory pro 20 dětí. V prvním podlaží je prostorná třída, hracími kouty zařízena herna sloužící i k odpočinku 25 dětí, dále je zde sociální zařízení, kabinet a pracovna vedoucí učitelky. Naše škola je otevřena všem partnerům a vstřícná k podnětným návrhům, námětům, nápadům a připomínkám. Víme,že pro úspěšné naplňování koncepce MŠ podporující zdraví je důležitá vzájemná spolupráce všech pedagogů, správních zaměstnanců, dětí, rodičů, zřizovatele a dalších sociálních partnerů – ZŠ, PPP, logopedický asistent, pediatr aj.

.: CHARAKTERISTIKA PROGRAMU :.


Motto : "Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého"
(Christian Morgenstei)Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Základní filosofie :

Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Dlouhodobé záměry rozvoje :

Vytvářet v MŠ prostředí pohody prostřednictvím vzájemné spolupráce, součinnosti, empatie, komunikace dítě – dítě, dítě – dospělý, dospělý – dítě, dospělý – dospělý. Rozvíjet partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry,tolerance, respektu, otevřenosti, informovanosti. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí. Zlepšovat tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové schopností dětí.: NADSTANDARDNÍ AKTIVITY :.

MŠ nabízí tyto nadstandardní aktivity :

  •     Pravidelné cvičení rodičů a dětí ve velké tělocvičně ZŠ Komenská.
  •     Turistické vycházky rodičů a dětí do blízkého okolí našeho města.
  •     Pravidelný každoroční předplavecký výcvik dětí.
  •     Pravidelné turistické vycházky dětí.
  •     Škola v přírodě – organizuje MŠ Pohořská.