Nabídka knih k zapůjčení

Rodiče určují hranice - Jan-Uwe Rogge

Autorita a partnerský vztah k dětem • Jak přistupovat k chybám • Vyvození důsledku není trestem • Jak zacházet s dětským projevováním síly • Hranice zkušenosti dětí

Rodiče potřebují hranice - Uli Hauser

 Děti včera a dnes • Dějiny dětství • Zrychlené dětství • Strach požírá dětství • Děti ve škole • Děti ve virtuálním světě • Velký zmatek • Fundament života 

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj - Lawrence E.Shapiro

• EQ a úspěšný život • Rozvoj sociálních dovedností • Stud, pocit viny a co s nimi • Výchova k citlivosti a čestnosti • Sebemotivace a dovednost směřovat k úspěchu

Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti - P.H.Berneová, L.M.Savary

• Jak neohrožovat sebevědomí dítěte • Budování vztahu s dítětem • Podpora svobodného rozhodování • Jak učit dítě zacházet s emocemi

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu-Jiřina Prekopová,Christel Schweizerová

• Prvních 7 let života v magickém světě • Vzory • Děti potřebují krize • Potřeba dětského přátelství

Step:Efektivní výchova krok za krokem-D.Dinkmeyer,Gary D.McKay

• Program, který vám pomůže » lépe rozumět svým dětem » vychovávat k zodpovědnosti » správně komunikovat » řešit konflikty

Malý tyran-Jiřina Prekopová

• Po stopách příčin panovačnosti • Příklady z praxe • Co dělat?

Dynamický život - Hans Diehl, Aileen Ludingtonová, Peter Pribiš

• Nemoci životního stylu • Kontrola nadváhy • Malý kurz výživy • Duševní zdraví • Přírodní léčivé prostředky

Příběhy pomáhají s problémy-B.Badegruber, F.Pirkl

• Rivalita, strach, sobectví • Skromnost, přizpůsobivost, přátelství • Hyperaktivita, samotářství, agresivita

Příběhy jako klíč k dětské duši - Nossrat Peschkian

• Jak porozumět duši dítěte a pečovat o ni • Příběhy jako východisko při řešení výchovných problémů • Uzdravující síla příběhů        

Tajemství výchovy šťastných dětí-Steve Bidulph (2.díl)

• Citlivá láska jako kontakt s dítětem • Kdo vychovává vaše dítě • Výchova chlapců a výchova děvčat • Něžná láska-Kontakt s dítětem • Přísná láska-Tajemství ukázněných dětí            

Proč jsou šťastné děti šťastné-Steve Bidulph (1.díl)

• Jak u dětí léčit ufňukanost, plachost, vztek... • Umění naslouchat dětem • Malé děti a televize • Umění být otcem • Pozitivní a asertivní výchova • Jak reagovat na dětský vzdor • Jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky • Jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat

Děti potřebují hranice - Jan Uwe Rogge

• Nevíte si rady s drzostí dětí? • Proč děti potřebují meze? • Jak stanovit dítěti hranice? • Jak dosáhnout jejich dodržování?