Plánované akce do konce školního roku

10.03.2019 14:07

 

 • velikonoční tvořivá dílna  na téma „ Výzdoba z proutí“ –  pro všechny zájemce ve třídě Modrásků , ostatní děti si hrají ve třídě Žluťásků  T : 25.3. od 15,00  hod.
 • třídní schůzky  –  ÚČAST NUTNÁ !          T : 21.3.2019  v 16.00 hod. v MŠ Sokolovská

Program   : - PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE  BUDOVY MŠ SOKOLOVSKÁ V OBDOBÍ  KVĚTEN – ZÁŘÍ  2019

- akce pro děti do konce školního roku

- akce pro rodiče a děti do konce školního roku

 

 

 • návštěva ZŠ Komenského                  T:  27.3. v  9.00 hod. - pro  předškoláky
 • loutkové divadlo v DD                         T : 10.4. v 9.00 hod. vstupné 40,- Kč

pohádka  : Jak pejsek s kočičkou uklidili les

 • velikonoční výstava výtvarných prací dětí v  Informačním centru v Odrách

T :  začátek 8.4.2019

 • fotografování předškoláků  na tablo + všichni na společné foto

T :  29.4.2019  v 8,30

 

 • oslava Dne matek                                T :  14.5.2019 v 15.15 hod.  - v přírodě  ( za nepříznivého počasí v MŠ)
 • školní výlet                                            T :   28.5.2019   v 7.15 hod. odjezd od MŠ
 • škola v přírodě – jen pro přihlášené      T : 3 – 7.6.2019

Místo :  zámek Kunín  u Nového Jičína

 • rozloučení s předškoláky                       T : 21.6. v  17.00 hod.

-  zahrada   firmy  Mateiciuc ( u koupaliště)

           

 • návštěva dopravního hřiště                   T:  25.6.2019 od 9,00 - 11,00 hod.

vstup 24,-Kč / 2 hodiny