ZDRAVÝ TALÍŘ

17.04.2016 18:25

Skutečná zdravá škola

 

obrazek jakysi

 

Hlavní dodavatelé potravin

HLAVNÍ DODAVATELÉ POTRAVIN MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK ODRY:

 

 • MASO:           Mořkov, V+W Krnov
 • ZELENINA: Gelnar Ostrava – brambory, OVO Luna Ostrava
 • RYBY, ŠPENÁT...: Bronislav Tesař – Lhotka
 • MLÉKO,MLÉČNÉ VÝROBKY: farma Františkův dvůr Klokočov, Mlékárna Valašské Meziříčí
 • PEČIVO: pekárna Odry, Studénka
 • OBILNÉ KLÍČKY...Samaniel zdravá výživa Odry
 

Skutečně zdravá škola

 

mš 

ü  Zřizujeme zdravou školu, kterou zajímá, co a jak děti jedí - od 26.1.2016 jsme zapojeni do programu „ Skutečně zdravá škola“

ü  Zdravá škola = zdravé děti, zdraví žáci = zdravá generace = v budoucnosti zdravé město se zdravými občany!

ü  Chceme zlepšit kvalitu školního stravování, a tím i zdraví dětí a celé společnosti.

ü  Nabízet ve školní jídelně výživná, atraktivní a rozmanitá jídla a poskytovat efektivní vzdělávání o výživě tak, aby se děti naučily jíst zdravě.

ü  Prohloubit znalosti, dovednosti a postoje ve vztahu k tématům původu i produkce potravin a také spojení mezi jídlem, zdravím a životním prostředím.

ü  Nalézt způsob, jak pro školní jídelnu zajistit zdravé, čerstvé, místní a udržitelně pěstované potraviny.

ü  V týdnu od 14.3.2016 pořádáme ochutnávku pomazánek pro rodiče a veřejnost – každý den od 14,00 hodin – přijďte ochutnat a ujistit se, že co je zdravé nemusí být nepoživatelné !

Hana Molnárová

 

 

Splněná kritéria v programu: SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 8.3.2016

SPLNĚNÁ KRITÉRIA V PROGRAMU : SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA /8.3.2016/

Angažovanost a kultura stravování

 • Na naší školce funguje Akční skupina pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve školce a dohodla se na svých dalších aktivitách.
 • S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování.
 • Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá školka.
 • Respektujeme potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.
 
 
 

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

 • Jídla podávaná dětem neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů
 • Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
 • Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
 • V mateřské škole nebo na webu školky jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
 • Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.
 • Děti a pracovníci mateřské školy mají přístup k pitné vodě dle svých potřeby po celý den pobytu ve školce.
 • Doslazované nápoje jsou nahrazeny nápoji neslazenými.
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávání o jídle a stravování

 • Výuka o jídle, základech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
 • Všechny děti mají možnost účastnit se činností spojených se vzděláváním o základech vaření.
 • Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
 • V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
 
 
 

Místní společenství a spolupráce

 
 • Aktivně se snažíme zapojit rodiče dětí do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.