Organizační uspořádání školky

Provoz MŠ je od 06:00 - 16:00 hod.

Děti přicházejí do MŠ zpravidla od 6,00 do 8,30 hod. a po vzájemné dohodě s rodiči i v dalším průběhu dne. Rodiče předávají dítě osobně přímo paní učitelce.
 

Řazení činností v průběhu celého dne:
06:30 - 09:30 spontánní hrové aktivity
  učitelkou řízené činnosti ve skupinách i individuálně
  komunitní kruh
08:15 - 08:45 postupná snídaně
09:30 - 11:30 pobyt venku s pohybovými aktivitami
11:30 - 12:15 stolování, hygiena, péče o chrup
12:15 - 14:00 odpolední odpočinek se zřetelem na indiv. potřeby spánku
14:15 - 14:45 postupná odpolední svačinka dětí
14:30 - 16:00 spontánní hrové aktivity a zájmové činnosti

 

Kapacita mateřské školy je 45 dětí. Zápis do MŠ bývá zpravidla vyhlášen ředitelstvím MŠ a děti bývají přijímány dle stanovených kritérií - podrobněji viz příloha - Kritéria pro přijímání dětí do MŠ. Jsou zde dvě věkově smíšené třídy. Přijímány bývají zpravidla děti ve věku od 3 – 6 let.

 

Personální obsazení pro školní rok 2018 - 2019
TŘÍDA ŽLUŤÁSKŮ : p.uč. Bc. Věra Palatá, p. uč.Lucie Čejková
TŘÍDA MODRÁSKŮ : p.uč. Alexandra Oherová,p.uč.Yveta Rašková
vedoucí učitelka: Alexandra Oherová
školnice: Martina Donéeová
výdejčí stravy: Kamila Šmídlová