Emoční inteligence dítěte a její rozvoj - Lawrence E.Shapiro

• EQ a úspěšný život

• Rozvoj sociálních dovedností

• Stud, pocit viny a co s nimi

• Výchova k citlivosti a čestnosti

• Sebemotivace a dovednost směřovat k úspěchu