Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti - P.H.Berneová, L.M.Savary

• Jak neohrožovat sebevědomí dítěte

• Budování vztahu s dítětem

• Podpora svobodného rozhodování

• Jak učit dítě zacházet s emocemi