Ježek

Jede ježek z kopečka,
vrzají mu kolečka.
Vrzy, vrzy, vrz!
Už tam jeden zmrz!