Pan Paleček usíná

Uložíme ho do postýlky. (palec směřuje do dlaně)

Zavřeme dveře do kuchyně. (ohnout ukazováček přes palec)

Zavřeme dveře do jídelny. (ohnout prostředníček)

Zavřeme dveře do koupelny. (ohnout prsteníček)

A nakonec zavřeme dveře do pokoje. (ohnout malíček, palec je celý v zaťaté pěsti)

„Palečku, jsi tam?“

„Tiše! Vždyť já spím.“

„Palečku, jsi tam?“

Hopla! A jsem vzhůru! (rozbalit palec)

Dobrý den vám všem!

Dobrý den, ukazováčku! (postavit ukazováček proti palci)

Dobrý den, prostředníčku! (rozbalit prostředníček)

Dobrý den, prsteníčku! (rozbalit prsteníček)

Dobrý den, malíčku! (rozbalit malíček, prsty uvolnit a protřepat)