Příběhy pomáhají s problémy-B.Badegruber, F.Pirkl

• Rivalita, strach, sobectví

• Skromnost, přizpůsobivost, přátelství

• Hyperaktivita, samotářství, agresivita