Step:Efektivní výchova krok za krokem-D.Dinkmeyer,Gary D.McKay

• Program, který vám pomůže

» lépe rozumět svým dětem

» vychovávat k zodpovědnosti

» správně komunikovat

» řešit konflikty